Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa” » Teczki » Teczka „Braniewo. Inwentaryzacja Fotograficzna Miasta - Dawne Stare Miasto T. V”

1992 --- 1993
image Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa. Strona tytułowa T. V [nazwa red.] »

1992 --- 1993
image Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa. Spis treści, T. V [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok z polderów na wschodnią i półn. część miasta. [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na międzywojenną zabudowę ul. Wileńskiej i ul. Jaskółczej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na zabudowę ul. Kościuszki i ul. Królewieckiej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na rz. Pasłękę i zabudowania dawnego Nowego Miasta [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na zabudowę rejonu dworca kolejowego i ul. Olsztyńskiej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, dawny dom konwertytów [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na zoo i ul. Łąkową [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na park zoo i zespół klasztorny Regina Coeli Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na park zoo, zespół klasztorny Regina Coeli Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny i zabudowę ulic: Moniuszki, Zielonej i Sikorskiego [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na dawną Basztę Prochową (Pulverturm) i zabudowania dawnej ul. Basztowej ob. ul. Reginy Protmann [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na zabudowania dawnej ul. Basztowej, ob. ul Reginy Protmann. [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na kompleks zabudowań Zespołu Szkół Zawodowych, dawnego Hosianum [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na kompleks zabudowań Zespołu Szkół Zawodowych, dawnego Hosianum i ul. Gdańską [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na ulice: Gdańską, Kromera i Hozjusza [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na pocztę i Spichlerz Mariacki [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Bloki mieszkalne przy ul. Hozjusza i placu Strażackim [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo. Widok na ul. Katedralną, ul. Gdańską i ul. Hojusza (nazwa red.) »

1992
image Braniewo. Widok na wschodnią stronę Starego Miasta [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Odsłonięte piwnice przedwojennych kamienic [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na ul. Królewiecką [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na fragment murów obronnych i fosę od strony północnej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Mury miejskie i fosa od strony póln. [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Wjazd do miasta od strony zach. i zejście do amfiteatru [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Ul. Gdańska/Fromborska - wjazd na Stare Miasto od strony zachodniej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Fosa od strony południowej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Teren zoo w fosie południowej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Mury miejskie i fosa południowa - teren zoo [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny widziany z fosy południowej [nazwa red.] j »

1992
image Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny widziany ze skweru przy ul. Gdańskiej [nazwa red.] j »

1992
image Braniewo. kościół p.w. św. Katarzyny widziany z ul. Kromera [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny od srony ul. Bł. Reginy Protmnn [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny od strony fosy połudn. [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Wnętrze kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Ulice: Gdańska i Katedralna [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Ulice: Gdańska i Katedralna [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Plac przed kościołem p.w. św. Katarzyny [nazwa red] »

1992
image Braniewo. Wieża Harcerzy i ul. Basztowa, obecnie Bł. Reginy Protmann [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Ul. Basztowa, obecnie Bł. Reginy Protmann [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Plac przed kościołem p.w. św. Katarzyny [nazwa red] »

1992
image Braniewo. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego przy ul. Gdańskiej [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Ul. Hozjusza, dawna Poststrasse [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (1) [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (2) [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (3) [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na Most Betonowy zwany kiedyś Młyńskim [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Kamienica przy ul. Gdańskiej 1 [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Kamienica przy ul. Gdańskiej 6 [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na kościół p.w. św. Katarzyny z łąk nad Pasłęką [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Widok na rz. Pasłękę koło Sanktuarium Krzyża Św. [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Śluzy na rz. Pasłęce przy ujściu rz. Mlynówki [nazwa red.] »

1992
image Braniewo. Most Drewniany na rz. Pasłęce [nazwa red.] »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.