Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa” » Teczki » Teczka „Braniewo. Ikonografia - Dawne Stare Miasto - T. III”

1992-00-00 - 1993-00-00
image Dokumentacja historyczno-urbanistyczna Braniewa, strona tytułowa [nazwa red.] »

1992-00-00 - 1993-00-00
image Dokumentacja historyczno-urbanistyczna Braniewa, spis treści [nazwa red.] »

1684-00-00
image Braniewo - panorama miasta - miedzioryt z 1684 r. [nazwa red.] »

1830-00-00
image Braniewo, Stare Miasto, miedzioryt z 1830 r. [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Stare Miasto, Hosianum [nazwa red.] »

1898-01-08
image Pocztówka z XIX w. z widokami zimowego Braniewa [nazwa red.] »

1903-09-27
image Pocztówka z pocz. XX w. z widokami Braniewa [nazwa red.] »

1901-06-04
image Kolorowa pocztówka z pocz. XX w. z widokami Braniewa [nazwa red.] »

1938-00-00
image Braniewo, panorama miasta [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, panorama Starego i Nowego Miasta [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, widok na Stare Miasto i kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Hosianum i Kamienny Dom (Steinhaus) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. NMP [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, fosa, pomnik ku czci poległych w I wojnie św. [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny, fosa i ogród botaniczny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny i Seminarium Nauczycielskie [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, mury miejskie, Wieża Młyna Kieratowego i ogród botaniczny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, zabudowania klasztorne Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, Wieża Młyna Kieratowego i wieża kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, zabudowa miejska nad rz. Pasłęką na murach miejskich [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, rzut kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kościół p. w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, wnętrze kościoła p. w. św. Katarzyny [nazwa red] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.] »

1908-00-00
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.] »

1917-00-00
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) widziana z Ratusza [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.] »

1905-00-00
image Braniewo, Langgasse, (obecnie ul.Gdańska) [nazwa red.] »

1919-00-00
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) z widokiem na Ratusz i Urząd Celny [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse, (obecnie ul. Gańska), widok na Ratusz i kino Artushof [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza), Ratusz od strony poczty [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), Ratusz [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), front Ratusza (nazwa red.) »

1893-00-00
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), fronton Ratusza [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), kamienice i Ratusz [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse, (obecnie ul. Gdańska), fragment frontonu Ratusza [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), kinoteatr "Artushof" [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Hosianum i fragment Starego Miasta [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, dziedziniec Hosianum [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, dziedziniec Hosianum [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) i Collegienstrasse (obecnie nie istnieje) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Collegienstrasse (ulica obecnie nie istnieje), Steinhaus (Kamienny Dom) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Collegienstrasse (ulica obecnie nie istnieje), Steinhaus (Kamienny Dom) »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza), poczta i Steinhaus (Kamienny Dom) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, dolna część Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Langgasse, dawny urząd finansowy tzw. Oestreichsches Haus (Dom Oestreichów) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kamienica Poststrasse 7, (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, kamienica Poststrasse 7 (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, widok na kościół p.w. św. Katarzyny i Schloss Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, dziedziniec Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, wejście do Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, widok na Langgasse (obecnie ul. Gdańska) od strony Berlinerstrasse (obecnie ul. Fromborska) [nazwa red.] »

1938-00-00
image Braniewo, Rheinicher Hof (Reński Dwór) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Liceum Miejskie - Elisabethschule przy Wasserstrasse (obecnie ul. Wodna) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, Liceum Miejskie - Elisabethschule przy Wasserstrasse (obecnie ul. Wodna) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo, spichlerz "Goldener Loewe" (Złoty Lew) nad Pasłęką [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Zabudowa miejska nad rz. Pasłęką [nazwa red.] »

lata 30.
image Braniewo. Klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny "Regina Coeli" [nazwa red.] »

początek 20 w.
image Braniewo. Klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny "Regina Coeli" - front" [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Widok na klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny i budynki przy ul. Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Klasztor Zgromadzenia Sióstr. św. Katarzyny od frontu [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Kościół Krzyża Świętego i klasztor oo. redemptorystów nad rzeką Pasłęką [nazwa red.] »

lata 30.
image Braniewo. Nowoczesne Seminarium Duchowne przy Frauenburger Chaussee (obecnie ul. Elbląska) [nazwa red.] »

początek 20 w.
image Brniewo. Budynek Sądu Rejonowego przy parku miejskim ( obecnie ul. Sądowa) [nazwa red.] »

początek 20 w.
image Braniewo. Zabudowania browaru Bergschlosschen od strony rz. Pasłęki [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Zabudowania browaru Bergschlosschen od strony rz. Pasłęki [nazwa red.] »

1901 - 11 - 16
image Braniewo. Koszary przy Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) tzw. białe koszary [nazwa red.]i »

początek 20 w.
image Braniewo. Stado Ogierów przy ul. Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) [nazwa red.] »

I poł. 20 w.
image Braniewo. Koszary przy Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) tzw. "białe koszary" [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo. Urząd Skarbowy i Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.] »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Braniewo. Urząd Skarbowy i Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.] »

lata 30.
image Braniewo. Urząd Skarbowy i Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.] »

lata 30.
image Braniewo. Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.] »

1957 lata 50.
image Braniewo, ruiny kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

1957
image Braniewo, ruiny kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] »

lata 50.
image Braniewo, ruiny Ratusza Staromiejskiego, elewacja północna [nazwa red.] »

lata 50.
image Braniewo, Ruiny Ratusza Staromiejskiego, elewacja boczna. [nazwa red.] »

1957
image Braniewo. Baszta Prochowa - zniszczona w 1945 r. [nazwa red.] »

1957
image Braniewo, Baszta Prochowa - zniszczona w 1945 r. od strony ul. Reginy Protmann [nazwa red.] »

1960
image Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.] »

1950
image Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.] »

1957
image Braniewo. Ruiny Spichlerza Mariackiego przy ul. Portowej [nazwa red.] »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.