Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór środowiskowy » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna powstała na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu zawiera: t. III, Braniewo, Ikonografia, Dawne Stare Miasto w nim: grafiki, rysunki i fotografie od 1684 r. do 1945 r., t. IV, Braniewo, Dawne Nowe Miasto z Przedmieściami w nim: druki rysunków, fotografie z k. XIX w. do poł, XX w., t. V, Braniewo, Inwentaryzacja Fotograficzna miasta,Dawne Stare Miasto, t.VI, Braniewo, Inwetaryzacja Fotograficzna Miasta, Ulice w układzie alfabetycznym. Dokumentację wykonała mgr Czesława Betlejewska w latach 1992-1993. W 2012 r. Dokumentację do zeskanowania do zbiorów CATL w MBP w Braniewie przekazał Urząd Miejski w Braniewie w 2012 r.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.