Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 58 wyników:

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet przed swoim namiotem w wolny, niedzielny poranek [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ochotniczki z Pomocniczej Służby Kobiet z Kompanii opiekującej się ludnością cywilną i dziećmi w Teheranie [nazwa red.] . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ochotniczki-kursantki ze 102 Kompanii Szkolnej Pomocniczej Służby Kobiet podczas przerwy w nauce [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ochotniczki-kursantki ze 102. Kompanii Szkolnej Pomocniczej Służby Kobiet podczas przerwy w nauce jazdy [nazwa red.]. fotografia  »
1942-00-00

Służba Medyczna w 3. Obozie w Teheranie. fotografia  »
1942-00-00

Odwrocie fotografii pn."Ochotniczki z Pomocniczej Służby Kobiet z Kompanii opiekującej się ludnością cywilną i dziećmi w Teheranie" z autografami ochotniczek z PSK z Obozu 3. [nazwa red.]. fotografia  »
1942-10-28

Teodora Dębińska-Grudzińska i cztery ochotniczki-drajwerki podczs karnego pobytu w kuchni polowej [nazwa red.] . fotografia  »
1943-00-00

Występ Zespołu Artystycznego przy 2. Korpusie gen. Wł. Andersa [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Poranna zaprawa ochotniczek w obozie w El-Mughar [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska przy naprawie samochodów [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska z dwiema innymi ochotniczkami przed nauką jazdy [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

102 Kompania Szkolna Pomocniczej Służby Kobiet podczs przerwy w nauce [nazwa red.] . fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczki z II Plutonu 102 Kompanii Szkolnej Pomocniczej Służby Kobiet podczas szkolenia [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczki-drajwerki z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Słuzby Kobiet podczas przerwy w trasie [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet z innymi ochotniczkami przy swoim samochodzie z nr 7 po powrocie z nocnej dyspozycji [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Ochotniczki-drajwerki, Teodora Dębińska-Grudzińska i Maria Zator z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet po przysiędze wojskowej [nazwa red.]. fotografia  »
1943-00-00

Odznaka 2. Korpusu Polskiego należąca do Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczki 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. odznaka  »
1943-00-00

II pluton 102. Kompanii Szkolnej Pomocniczej Służby Kobiet podczas przerwy w zajęciach praktycznych z budowy samochodu [nazwa red.]. fotografia  »
1943-01-00

Ochotniczki 101 i 102 Kompanii Szkolnej Pomocniczej Służby Kobiet podczas składania przysięgi wojskowej. fotografia  »
1943-03-14

Ochotniczka-drajwerka 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na osiołku [nazwa red.]. fotografia  »
1943-04-13

Pozwolenie ochotniczki Teodory Dębińskiej na prowadzenie wojskowych samochodów osobowych i ciężarowych [nazwa red.]. zezwolenie  »
1943-05-25

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska przed wyjazdem w trasę [nazwa red.]. fotografia  »
1943-09-17

Teodora Dębińska-Grudzińska, ochotniczka-drajwerka 317 Kompanii Transportowej Pomomocniczej Służby Kobiet na urlopie w Sorento [ nazwa red.]. fotografia  »
1944-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
1944-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Slużby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
1944-00-00

Gwiazdka oficerska kpt. Zofii Gączowskiej-Łukjaniec [nazwa red.]. fotografia  »
1944-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z koleżankami przed swoim namiotem [nazwa red.]. fotografia  »
1944-01-21

Ryszard Grudziński, żołnierz 2. Korpusu Polskiego we Włoszech [nazwa red.]. fotografia  »
1944-03-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, ochotniczka-drajwerka z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na urlopie [nazwa red.]. fotografia  »
1945-00-00

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego na urlopie w Sorrento [ nazwa red.]. fotografia  »
1945-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na przepustce [nazwa red.]. fotografia  »
1945-00-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na urlopie w Sorento [nazwa red.]. fotografia  »
1945-00-00

Ochotniczki-drajwerki Teodora Dębińska-Grudzińska (z prawej) i Ewa Oziewicz z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na urlope w Sorento [nazwa red.]. fotografia  »
1945-00-00

Medal Obrony (Defence Medal) przyznany ochotniczce Teodorze Dębińskiej z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. medal  »
1945-00-00

Medal za Wojnę 1939-1945 (War Medal 1939-1945) przyznany ochotniczce Teodorze Dębińskiej z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. medal  »
1945-00-00

Ochotniczki-drajwerki, Teodora Dębińska-Grdzińska i Ewa Oziewicz w ogrodzie botanicznym w Sorrento [nazwa red.]. fotografia  »
1945-05-00

Ochotniczki-drajwerki Teodora Dębińska-Grudzińska (z prawej) i Ewa Oziewicz (z lewej) z II Plutonu 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na urlopie w Sorento [nazwa red.] . fotografia  »
1945-05-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317 Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet na urlopie w Sorento [nazwa red.]. fotografia  »
1945-05-00

Ochotniczka-drajwerka Teodora Dębińska-Grudzińska z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet z córeczką Ryszardą [nazwa red.]. fotografia  »
1946-00-00

Zaświadczenie, że ochotniczka Teodora Dębińska z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet, uprawniona jest do noszenia GWIAZDY za wojnę 1939-1945 i GWIAZDY Italii [nazwa red.]. zaświadczenie  »
1946-07-12

Ryszard Grudziński, byly żołnierz 2. Korpusu Polskiego po powrocie do Polski [nazwa red.]. fotografia  »
1947-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet, z córką Ryszardą i synem Ireneuszem Romualdem [nazwa red.]. fotografia  »
1953-00-00

Okładka książki Feliksa Konarskiego (peud. "Ref-Ren") pt." Wiersze sercem pisane..." [nazwa red.]. książka  »
1972-00-00

Wniosek Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, Bronisławy Turek i Jana Hryniewicza, kombatantów II wojny światowej, o nadanie nowemu rondu w Braniewie nazwy: "Rondo Imienia Generała Władyslawa Andersa" [nazwa red.] . wniosek  »
1997-02-14

Złota honorowa Odznaka Pamiątkowa przyznana Teodorze Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczce Kompanii Transportowej PSK przez Koło Kobiet Żołnierzy PWSK w Wielkiej Brytanii z okazji 50-lecia Koła [nazwa red.] . odznaka  »
1998-00-00

Spotkanie kombatantów, Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczki-drajwerki z 317. Kopanii Transportowej PSK i płk. Stanisława Berkiety, byłego żołnierza 315. Pułku Poznańskiego z burmistrzem Miasta Braniewa - Tadeuszem Kopaczem [nazwa red.] . fotografia  »
1998-05-00

Uroczystość nadania nowemu rondu w Braniewie imienia gen. Władysława Andersa. fotografia  »
1998-05-00

Akt Nadania nowemu rondu w Braniewie nazwy: "Rondo Imienia Generała Władyslawa Andersa" [nazwa red.]. decyzja  »
1998-06-06

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet w dniu mianowania na stopień ppor. Wojska Polskiego [nazwa red.]. fotografia  »
2000-00-00

Uroczystość przekazania przez Teodorę Dębińską-Grudzińską znaków armijnych 2. Korpusu Polskiego, ppłk. dypl. Markowi Tomaszyckiemu, dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej im. Stefana Batorego w Braniewie [nazwa red.] . fotografia  »
2000-00-00

Kopia płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej [nazwa red.]. fotografia  »
2000-00-00

Krzyż Zesłańców Sybiru nadany Teodorze Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej Sybiraczce i ochotniczce z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet, przez Prezydenta R P Lecha Kaczyńskiego [nazwa red.]. odznaka  »
2003-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka z 317. Kompanii Transportowej Pomociczej Slużby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
2003-00-00

Portret Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczki-drajwerki z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
2003-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet przed wręczeniem Patentu Weterana przez Włodzimierza Kunca, Starostę Powiatu Braniewskiego [nazwa red.]. fotografia  »
2003-05-03

Brytyjska odznaka HM ARMED FORCES VETERAN przyznana Teodorze Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczce z 317. Kompanii Transportowej PSK przez Ministrstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [nazwa red.]. odznaka  »
2004-00-00

Strona tytułowa opracowania pt. "Teodora Dębińska: historia Sybiraczki, która stała się żołnierzem" [nazwa red.]. opracowanie historyczne  »
2009-00-00

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.