Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 247 wyników:

Salomea Binięda i Halina Celmerowska, bibliotekarki z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Prelekcja Wandy Renikowej nt. "Rola teatru w życiu współczesnego człowieka" w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie[nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Bibliotekarki na dziedzińcu biblioteki w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Spotkanie autorskie z Klemensem Oleksikiem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czytelnicy i bibliotekarze na spotkaniu autorskim z Klemensem Oleksikiem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.] . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Stare Miasto, Hosianum [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, panorama Starego i Nowego Miasta [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, widok na Stare Miasto i kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Hosianum i Kamienny Dom (Steinhaus) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP [nazwa red.] . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Hosianum, Wieża Klesza i kościół p.w. NMP [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, fosa, pomnik ku czci poległych w I wojnie św. [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny, fosa i ogród botaniczny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny i Seminarium Nauczycielskie [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, zabudowania klasztorne Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, Wieża Młyna Kieratowego i wieża kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.] . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, zabudowa miejska nad rz. Pasłęką na murach miejskich [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, rzut kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kościół p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kościół p. w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, wnętrze kościoła p. w. św. Katarzyny [nazwa red]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza), Ratusz od strony poczty [nazwa red.] . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), Ratusz [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), front Ratusza (nazwa red.). fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), kamienice i Ratusz [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse, (obecnie ul. Gdańska), fragment frontonu Ratusza [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), kinoteatr "Artushof" [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Hosianum i fragment Starego Miasta [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, dziedziniec Hosianum [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, dziedziniec Hosianum [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) i Collegienstrasse (obecnie nie istnieje) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Collegienstrasse (ulica obecnie nie istnieje), Steinhaus (Kamienny Dom) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Collegienstrasse (ulica obecnie nie istnieje), Steinhaus (Kamienny Dom). fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza), poczta i Steinhaus (Kamienny Dom) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, dolna część Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Langgasse, dawny urząd finansowy tzw. Oestreichsches Haus (Dom Oestreichów) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Poststrasse (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kamienica Poststrasse 7, (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, kamienica Poststrasse 7 (obecnie ul. Hozjusza) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, widok na kościół p.w. św. Katarzyny i Schloss Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, dziedziniec Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, wejście do Schloss-Schule (tzw. Szkoła Zamkowa) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, widok na Langgasse (obecnie ul. Gdańska) od strony Berlinerstrasse (obecnie ul. Fromborska) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Liceum Miejskie - Elisabethschule przy Wasserstrasse (obecnie ul. Wodna) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, Liceum Miejskie - Elisabethschule przy Wasserstrasse (obecnie ul. Wodna) [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo, spichlerz "Goldener Loewe" (Złoty Lew) nad Pasłęką [nazwa red.]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Braniewo. Zabudowa miejska nad rz. Pasłęką [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny "Regina Coeli" - front" [nazwa red.]. fotografia  »
początek 20 w.

Braniewo. Widok na klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny i budynki przy ul. Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Klasztor Zgromadzenia Sióstr. św. Katarzyny od frontu [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Kościół Krzyża Świętego i klasztor oo. redemptorystów nad rzeką Pasłęką [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Nowoczesne Seminarium Duchowne przy Frauenburger Chaussee (obecnie ul. Elbląska) [nazwa red.]. fotografia  »
lata 30.

Brniewo. Budynek Sądu Rejonowego przy parku miejskim ( obecnie ul. Sądowa) [nazwa red.]. fotografia  »
początek 20 w.

Braniewo. Zabudowania browaru Bergschlosschen od strony rz. Pasłęki [nazwa red.]. fotografia  »
początek 20 w.

Braniewo. Zabudowania browaru Bergschlosschen od strony rz. Pasłęki [nazwa red.] . fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Koszary przy Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) tzw. białe koszary [nazwa red.]i. fotografia  »
1901 - 11 - 16

Braniewo. Stado Ogierów przy ul. Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) [nazwa red.]. fotografia  »
początek 20 w.

Braniewo. Koszary przy Rodelshofer Strasse (obecnie ul. Moniuszki) tzw. "białe koszary" [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Urząd Skarbowy i Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.] . fotografia  »
lata 30.

Braniewo. Wieża Wodna na Malzstrasse (obecnie ul. Sikorskiego) [nazwa red.]. fotografia  »
lata 30.

Braniewo, ruiny kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
1957 lata 50.

Braniewo, ruiny kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
1957

Braniewo, ruiny Ratusza Staromiejskiego, elewacja północna [nazwa red.]. fotografia  »
lata 50.

Braniewo, Ruiny Ratusza Staromiejskiego, elewacja boczna. [nazwa red.]. fotografia  »
lata 50.

Braniewo. Baszta Prochowa - zniszczona w 1945 r. [nazwa red.]. fotografia  »
1957

Braniewo, Baszta Prochowa - zniszczona w 1945 r. od strony ul. Reginy Protmann [nazwa red.]. fotografia  »
1957

Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.]. fotografia  »
1960

Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.]. fotografia  »
1950

Braniewo. Ruiny Spichlerza Mariackiego przy ul. Portowej [nazwa red.]. fotografia  »
1957

Braniewo. Most Młyński i Langgasse [nazwa red.]. fotografia  »
lata 30.

Braniewo. Widok na Most Młyński i Most Drewniany [nazwa red.]. fotografia  »
lata 30.

Braniewo. Widok na rzekę Pasłękę i Rynek Nowomiejski [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1907

Braniewo. Widok na przystań rybacką, Most Drewniany i Wielki Młyn Miejski [nazwa red.]. fotografia  »
lata 30.

Braniewo. Widok na rzekę Pasłękę, Most Kamienny i Wielki Młyn Miejski [nazwa red.] . fotografia  »
lata 30.

Braniewo. Wielki Młyn Miejski [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Braniewo. Widok na Most Drewniany, targ rybny i pzystań rybacką [nazwa red.]. fotografia  »
1910

Braniewo. Widok z Mostu Drewnianego na ul. Pocztową (Poststrasse - ob. ul. Hozjusza) [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1906 lata 80.

Braniewo. Port na rz. Pasłęce [nazwa red.]. fotografia  »
1910

Braniewo. Dawny Nowy Rynek [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
lata 90. 19 w.

Braniewo. Spichlerze przy ul. Portowej [nazwa red.]. fotografia  »
1919

Braniewo. Spichlerze przy ul. Portowej [nazwa red.]. fotografia  »
początek 20 w.

Braniewo. Port na rz. Pasłęce [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Zabudowa nad górną Pasłęką [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Zabudowa nad Górną. Pasłęką i wodospad na rzece. [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Łodzie rybackie przy Targu Rybnym [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Secesyjne kamienice przy ul. 9 Maja [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Widok na Stare Miasto, kościół p.w. św. Katarzyny i Rynek Przedmiejski [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1903

Braniewo. Rynek Przedmiejski na przelomie XIX i XX w. [nazwa red.]. fotografia  »
lata 90. 19 w.

Braniewo. Rynek Nowego Miasta. Powiatowa i Miejska Kasa Oszczędności [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Hotel "Czarny Orzeł" (Schwarzer Adler) na Rynku Nowego Miasta [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1912

Braniewo. Rynek Przedmiejski z widokiem na ul. Kólewiecką [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1915 - 06 - 04

Braniewo. Widok z rogu ul. Królewieckiej na muzeum i Stare Miasto [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Kościół ewangelicki, przy ul. Królewieckiej [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Dom Stowarzszenia Katolickiego (Katholischen Vereinhauses) [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Dom Gminy Ewangelickiej (Evangelische Gemeinde oder Veraeinshaus) [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Tzw. "Szwjcarski Dom" (das 'Schweizer-Haus') [nazwa red.). fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Po prawej Dom Stowarzyszenia Katolickiego przy ul, Królewieckiej 25. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenburgstrasse, obecnie ul. Kościuszki [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse). Widok na budynek zwężający wlot z ul. Targowej w ul. Królewiecką [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki. [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki. Dom kupca Angricka [nazwa red.] . fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki [nazwa red.]. kartka pocztowa  »


Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki. Kawiarnia i cukiernia Tolksdorf [nazwa red.]. kartka pocztowa  »


Braniewo. Ul. Targowa (Marktstrasse), później Hindenbugstrasse, obecnie ul. Kościuszki. [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
1914

Braniewo. Nowomiejski kościół p. w. Św. Trójcy przy obecnej ul. Kościuszki. [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Ul. Dworcowa (Bahnhofstrasse), obecnie ul. Kościuszki [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Landratura - siedziba powiatu przy ul. Dworcowej (Bahnhofstrasse 51), obecnej ul. Kościuszki [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Budynek dworca kolejowego [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Szkoła Rolnicza (Landwirtschaftsschule) przy Regitter Weg, ob. ul. Szkolnej [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Regitter Weg, ob. ul. Szkolna [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Szkoły: ewangelicka i katolicka przy Ackerstrasse, ob. ul. Konarskiego [nazwa red.]. kartka pocztowa  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Szkoły ewangelicka i katolicka przy Ackerstrasse od strony dziedzińca, ob. ul. Konarskiego [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Klub wioślarski szkół gimnazjalnych nad rz. Pałęką. [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Las Miejski (Stadtwald) [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Występy młodzieży w Lesie Miejskim (Stadtwald) [nazwa red.]. fotografia  »
I poł. 20 w.

Braniewo. Zawody szkolne na rz. Pasłęce [nazwa red.] . fotografia  »
I poł. 20 w.

Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa. Strona tytułowa T. V [nazwa red.]. fotografia  »
1992 --- 1993

Dokumentacja Historyczno-Urbanistyczna Braniewa. Spis treści, T. V [nazwa red.]. fotografia  »
1992 --- 1993

Braniewo. Widok z polderów na wschodnią i półn. część miasta. [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na międzywojenną zabudowę ul. Wileńskiej i ul. Jaskółczej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na zabudowę ul. Kościuszki i ul. Królewieckiej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na rz. Pasłękę i zabudowania dawnego Nowego Miasta [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na zabudowę rejonu dworca kolejowego i ul. Olsztyńskiej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, dawny dom konwertytów [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na zoo i ul. Łąkową [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na park zoo i zespół klasztorny Regina Coeli Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na park zoo, zespół klasztorny Regina Coeli Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny i zabudowę ulic: Moniuszki, Zielonej i Sikorskiego [nazwa red.] . fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na dawną Basztę Prochową (Pulverturm) i zabudowania dawnej ul. Basztowej ob. ul. Reginy Protmann [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na zabudowania dawnej ul. Basztowej, ob. ul Reginy Protmann. [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na kompleks zabudowań Zespołu Szkół Zawodowych, dawnego Hosianum [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na kompleks zabudowań Zespołu Szkół Zawodowych, dawnego Hosianum i ul. Gdańską [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na ulice: Gdańską, Kromera i Hozjusza [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na pocztę i Spichlerz Mariacki [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Bloki mieszkalne przy ul. Hozjusza i placu Strażackim [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na wschodnią stronę Starego Miasta [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Odsłonięte piwnice przedwojennych kamienic [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na ul. Królewiecką [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na fragment murów obronnych i fosę od strony północnej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Mury miejskie i fosa od strony póln. [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Amfiteatr Miejski [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Wjazd do miasta od strony zach. i zejście do amfiteatru [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Ul. Gdańska/Fromborska - wjazd na Stare Miasto od strony zachodniej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Fosa od strony południowej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Teren zoo w fosie południowej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Mury miejskie i fosa południowa - teren zoo [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny widziany z fosy południowej [nazwa red.] j. fotografia  »
1992

Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny widziany ze skweru przy ul. Gdańskiej [nazwa red.] j. fotografia  »
1992

Braniewo. kościół p.w. św. Katarzyny widziany z ul. Kromera [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny od srony ul. Bł. Reginy Protmnn [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Kościół p.w. św. Katarzyny od strony fosy połudn. [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Wnętrze kościoła p.w. św. Katarzyny [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Ulice: Gdańska i Katedralna [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Ulice: Gdańska i Katedralna [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Plac przed kościołem p.w. św. Katarzyny [nazwa red]. fotografia  »
1992

Braniewo. Wieża Harcerzy i ul. Basztowa, obecnie Bł. Reginy Protmann [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Ul. Basztowa, obecnie Bł. Reginy Protmann [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Plac przed kościołem p.w. św. Katarzyny [nazwa red]. fotografia  »
1992

Braniewo. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego przy ul. Gdańskiej [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Ul. Hozjusza, dawna Poststrasse [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Wieża Bramna [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (1) [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (2) [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Odsłonięta piwnica przedwojennej kamienicy przy ul. Gdańskiej (3) [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na Most Betonowy zwany kiedyś Młyńskim [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Kamienica przy ul. Gdańskiej 1 [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Kamienica przy ul. Gdańskiej 6 [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na kościół p.w. św. Katarzyny z łąk nad Pasłęką [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Widok na rz. Pasłękę koło Sanktuarium Krzyża Św. [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Śluzy na rz. Pasłęce przy ujściu rz. Mlynówki [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo. Most Drewniany na rz. Pasłęce [nazwa red.]. fotografia  »
1992

Braniewo - panorama miasta - miedzioryt z 1684 r. [nazwa red.]. fotografia  »
1684-00-00

Braniewo, Stare Miasto, miedzioryt z 1830 r. [nazwa red.]. fotografia  »
1830-00-00

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska), fronton Ratusza [nazwa red.]. fotografia  »
1893-00-00

Pocztówka z XIX w. z widokami zimowego Braniewa [nazwa red.]. fotografia  »
1898-01-08

Kolorowa pocztówka z pocz. XX w. z widokami Braniewa [nazwa red.]. fotografia  »
1901-06-04

Pocztówka z pocz. XX w. z widokami Braniewa [nazwa red.]. fotografia  »
1903-09-27

Braniewo, Langgasse, (obecnie ul.Gdańska) [nazwa red.]. fotografia  »
1905-00-00

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) [nazwa red.]. fotografia  »
1908-00-00

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) widziana z Ratusza [nazwa red.]. fotografia  »
1917-00-00

Braniewo, Langgasse (obecnie ul. Gdańska) z widokiem na Ratusz i Urząd Celny [nazwa red.]. fotografia  »
1919-00-00

Braniewo, panorama miasta [nazwa red.]. fotografia  »
1938-00-00

Braniewo, Rheinicher Hof (Reński Dwór) [nazwa red.]. fotografia  »
1938-00-00

Stefan Grudziński, uczestnik Powstania Warszawskiego [nazwa red.] . fotografia  »
1944-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet, z córką Ryszardą i synem Ireneuszem Romualdem [nazwa red.]. fotografia  »
1953-00-00

Halina Celmerowska przy opracowywaniu książek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1960-00-00

Halina Celerowska, Eugenia Lipnicka i Anna Byndas bibliotekarki z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.] . fotografia  »
1960-00-00

Halina Celmerowska przy pracy [nazwa red.]. fotografia  »
1960-09-00

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską i dr. Władysławem Gębikiem w Domu Kultury w Braniewie [nazwa red.] . fotografia  »
1965-05-00

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Czytelnicy na spotkaniu autorskim z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Maria Zientara-Malewska po spotkaniu autorskim w jednostce wojskowej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Maria Zientara-Malewska podpisuje swoje książki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Spotkanie autorskie z Marią Zientarą-Malewską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1966-02-08

Spotkanie autorskie z Andrzejem Drawiczem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1967-05-08

Dyskusja o książce Wiktora Niekrasowa pt. "Kira" w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1968-11-10

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1968-12-14

Braniewskie Dni Literatury Regionalnej [nazwa red.]. fotografia  »
1969-12-14

Bibliotekarki z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1970-00-00 - 1974-00-00

Halina Celmerowska i Zofia Basiaga, bibliotekarki z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1970-00-00 - 1974-00-00

Zofia Basiaga, bibliotekarka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1971-06-04

Karolina Święcicka na konferencji poświęconej Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Mikołaju Koperniku [nazwa red.] . fotografia  »
1972-06-18

Spotkanie autorskie ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [nazwa red.]. fotografia  »
1974-05-31

Spotkanie autorskie ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [nazwa red.]. fotografia  »
1974-05-31

Bibliotekarki Karolina Święcicka i Helena Tyszkiewicz [nazwa red.]. fotografia  »
1974-06-01

Przyjęcie z okazji przejścia Karoliny Święcickiej na emryturę [nazwa red.]. fotografia  »
1976-12-30

Przyjęcie z okazji przejścia Karoliny Święcickiej na emeryturę [nazwa red.]. fotografia  »
1976-12-30

Karolina Święcicka, bibliotekarka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.] . fotografia  »
1976-12-30

Przejście Karoliny Święcickiej na emeryturę [nazwa red.]. fotografia  »
1976-12-31

Krystyna Nepomucka na spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznaej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1979-07-23

Braniewo 1280-1980: 700-lecie nadania praw miejskich. broszura  »
1980-00-00

Braniewo: z dziejów miasta [Gazeta jubileuszowa wydana z okazji 700-lecia Braniewa ] [nazwa red.]. broszura  »
1980-02-00

Wspomnienia Karoliny Święcickiej [nazwa red.]. wspomnienie  »
1980-02-20 - 1980-04-20

Wspomnienia o Braniewie Franciszka Żukowskiego. rękopis  »
1980-04-12

Dzień Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo [nazwa red.]. fotografia  »
1987-05-15 - 0000-00-00

Dom Konwertytów, była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie [nazwa red.]. fotografia  »
1988-10-00

Dokumentacja historyczno-urbanistyczna Braniewa, strona tytułowa [nazwa red.]. fotografia  »
1992-00-00 - 1993-00-00

Dokumentacja historyczno-urbanistyczna Braniewa, spis treści [nazwa red.]. fotografia  »
1992-00-00 - 1993-00-00

Wniosek Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, Bronisławy Turek i Jana Hryniewicza, kombatantów II wojny światowej, o nadanie nowemu rondu w Braniewie nazwy: "Rondo Imienia Generała Władyslawa Andersa" [nazwa red.] . wniosek  »
1997-02-14

Pamiątkowy medalion na 50-lecie Koła Kobiet Żołnierzy PSK w Londynie [nazwa red.]. fotografia  »
1998-00-00

Pamiątkowa świeca odlana z okazji 50-lecia Koła Kobiet Żołnierzy PSK w Londynie [nazwa red.]. fotografia  »
1998-00-00

Spotkanie kombatantów, Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczki-drajwerki z 317. Kopanii Transportowej PSK i płk. Stanisława Berkiety, byłego żołnierza 315. Pułku Poznańskiego z burmistrzem Miasta Braniewa - Tadeuszem Kopaczem [nazwa red.] . fotografia  »
1998-05-00

Uroczystość nadania nowemu rondu w Braniewie imienia gen. Władysława Andersa. fotografia  »
1998-05-00

Akt Nadania nowemu rondu w Braniewie nazwy: "Rondo Imienia Generała Władyslawa Andersa" [nazwa red.]. decyzja  »
1998-06-06

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet w dniu mianowania na stopień ppor. Wojska Polskiego [nazwa red.]. fotografia  »
2000-00-00

Kopia płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej [nazwa red.]. fotografia  »
2000-00-00

Portret Teodory Dębińskiej-Grudzińskiej, byłej ochotniczki-drajwerki z 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
2003-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka z 317. Kompanii Transportowej Pomociczej Slużby Kobiet [nazwa red.]. fotografia  »
2003-00-00

Teodora Dębińska-Grudzińska, była ochotniczka-drajwerka 317. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet przed wręczeniem Patentu Weterana przez Włodzimierza Kunca, Starostę Powiatu Braniewskiego [nazwa red.]. fotografia  »
2003-05-03

Strona tytułowa opracowania pt. "Teodora Dębińska: historia Sybiraczki, która stała się żołnierzem" [nazwa red.]. opracowanie historyczne  »
2009-00-00

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.